Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024

Nhân viên viễn thông VNPT Sóc Trăng nhặt được của rơi...

0
Nhặt được của rơi trả người bị mất là một nét đẹp văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Trong xã hội phát triển...

VNPT giới thiệu Giải pháp tại Sóc Trăng

0
VNPT giới thiệu Giải pháp hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành tại Sóc Trăng Mới đây, tại Văn phòng Đoàn...

VNPT tập huấn về chuyển đổi số tại Sóc Trăng

0
VNPT tập huấn về chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Mới đây, tại Trường Trung học phổ...