Thứ Năm, Tháng Bảy 11, 2024

Gia Lai quyết tâm chuyển đổi số trên cả 3 trụ...

0
Với quan điểm cùng hợp tác và cùng phát triển, ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt...